Opklassificering af private fællesveje i Favrskov Kommune

Vi har i bestyrelsen fået flere henvendelser fra medlemmer af grundejerforeningen angående Favrskov Kommunes beslutning om at opklassificere de private fællesveje og de mulige konsekvenserne heraf, herunder i forhold til indeståendet på vores vejfond.

I den forbindelse har vi kontaktet Favrskov Kommune og fået oplyst, at byrådet på et møde den 30. oktober 2018 har truffet beslutning om en proces for en gennemgang af de private fællesveje i kommunen og de overordnede kriterier for en vurdering af, om de enkelte private fællesveje skal opklassificeres. Referatet fra byrådsmødet kan i se ved at klikke på dette link: LINK.

Etape 1 vil efter den vedtagne tidsplan blive gennemført i løbet af 2019 og med ikrafttrædelse i april 2020. Af materialet fremgår det, at Birkhøjen er en del af etape 2. Derfor vil der formentlig tidligst blive taget konkret stilling til en eventuel opklassificering af Birkhøjen i 2020/2021. Bestyrelsen vil følge op på sagen og give en orientering om status på næstkommende generalforsamling.

I er naturligvis velkommen til at rette henvendelse med eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsen på bestyrelsen@birkhøjen.dk