Opklassificering af Birkhøjen til offentlig vej – Høringssvar

Bestyrelsen har sammen med vejudvalget udarbejdet et høringssvar til Favrskov Kommune angående den påtænkte proces med at opklassificere Birkhøjen til offentlig vej.

Høringssvaret er udarbejdet med udgangspunkt i de tilkendegivelse vi modtog på seneste generalforsamling om, at man fra medlemmernes side ikke vil modsætte sig en opklassificering af vejen, men at vi samtidig skal fastholde kommunen på forpligtelsen til at udlægge nyt slidlag senest den 1. december 2023.

Du kan læse høringssvaret ved at klikke på dette link.

Eventuel konstruktiv kritik og forslag modtages gerne senest i løbet af fredag den 28. februar 2020, hvorefter vi vil vurdere, om disse giver anledning til ændringer af høringssvaret inden indsendelse til kommunen.

Som det fremgår af høringssvaret, vil vi forsøge at få et møde i stand med kommunen i løbet marts måned, så vi kan orientere om status på generalforsamlingen, som bliver afholdt den 30. marts 2020.

Bemærkninger kan sendes til bestyrelsen@birkhojen.dk.

På bestyrelsens vegne

Kristian Raun Larsen Formand