Nyheder 2010

27. december 2010

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Birkhøjen. Så er endnu et år snart gået og nytårsaften nærmer sig. Læs mere her.

19. december 2010

Grundejerforeningen har indgået aftale med kommunen om at medtage disse asfalterede stier i forbindelse med at kommunen alligevel snerydder stien mellem Birkhøjen og Flinthøjen. Snerydning og glatførebekæmpelse af kørebanen udføres fortsat af Søften Entreprenør.

18. november 2010

Hinnerup Vandværk indbyder til brainstorm vedr. ideer til den fremtidige arealanvendelse af et landbrugsområde mellem Hinnerup og Grundfør. Se invitation og kortbilag.

18. oktober 2010

Grundejerforeningen har i foråret 2009 rettet henvendelse til Favrskov Kommune, med et ønske om at stien nord om teglværkssøerne blev opgraderet, da den var svært fremkommelig specielt i vådt føre. Det er med glæde at vi nu kan afsløre, at det er muligt at komme nogenlunde tørskoet rundt om søen. Se resultatet her.

29. august 2010

Vores legeplads ved Flinthøjen er i foråret blevet gennemgået af certificeret legepladsinspektør......læs mere ved at klikke her, eller gå direkte til tilmelding til arbejdsdag.

23. juni 2010

Sankt Hans aften blev igen en rigtig hyggelig aften med pæn tilslutning. Tak til alle som deltog og særligt de som hjalp med bålet og bidrog med heks, snobrøds dej, tændvæske, gasbrænder og gode råd om optænding.Vejret var perfekt og stemningen så god at flere brød ud i sang. Se billeder ved at klikke her.

30. maj 2010

Sommeren står for døren.Kom med til grundejerforeningens Sankt Hans bål. Se invitationen her, eller gå direkte til tilmelding.

3. maj 2010

Det er igen blevet tid til at betale kontingent.Påmindelse kan ses ved at klikke her.

1. maj 2010

Til medlemmerne af Grundejerforeningen Birkhøjen. I forlængelse af dialogen på generalforsamlingen om nabohjælp. Flere beboere har i uge 16 oplevet tyverier af cykler.....læs mere her.

26. april 2010

Der har været afholdt generalforsamling. Du kan se referat mv. ved at klikke her.

31. marts 2010

Så har fejebilen været her og der skulle være klar til rulleskøjter !

29. marts 2010

Havde du tænkt dig at feje vejen i påsken ?Det var en smuk tanke, men fejemaskinen er bestilt så kast dig bare over haven i stedet.Undlad helst at parkere på vejen de nærmeste dage.

28. marts 2010

Til medlemmer af Grundejerforeningen Birkhøjen.Bestyrelsen ønsker hermed at henstille til medlemmerne, at haveaffald.........læs mere her.

21. februar 2010

Indbydelse til generalforsamling samt regnskab og budget er omdelt i dag. Tjek din postkasse. Se indbydelsen og gå til online tilmelding.