Referat fra generalforsamling 2019, regnskab og budget

Referat fra generalforsamling 2019, regnskab for 2018 og budget for 2019 samt bestyrelsens beretning for det forgangne år og præsentation ang. den forventede opklassificering af vejene, ligger nu på hjemmesiden under arkiv/generalforsamling

Link: http://www.birkhojen.dk/arkiv/generalforsamlinger/

Webmaster skal beklage, at det har taget så lang tid at få formidlet ovennævnte.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Grundejerforeningen Birkhøjen

Indkaldelse til generalforsamling 2019

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Birkhøjen.
Generalforsamlingen finder sted torsdag den 28. marts 2019 kl. 19:00 på Brogården, Søndergade 26, 8382 Hinnerup.
Indkaldelse, regnskab og allerede indkomne forslag er d.d. udsendt pr. mail til foreningens medlemmer.
Tilmelding foretages på mail bestyrelsen@birkhojen.dk eller via hjemmesiden på dette link http://www.birkhojen.dk/bestyrelsen/tilmelding-til-generalforsamling-2019
Ved tilmelding angives navn og husnummer, antal der deltager i generalforsamlingen samt antal, der deltager i den efterfølgende buffet.
Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Birkhøjen

Fastelavn på højene

Kære naboer på Birkhøjen,

Teglhøjen inviterer til fastelavnsfest på højene søndag den 3. marts 2019. Festen afholdes som et samlet arrangement sammen med de øvrige grundejerforeninger på højene; Hindhøjen, Flinthøjen, Teglhøjen, Lerhøjen og Birkegaarden.

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Birkhøjen har besluttet at støtte arrangementet, som således er gratis for deltagerne fra vores forening.

Festen afholdes på Teglhøjen 62 kl. 11:00.

Tilmelding påkrævet - se vedhæftede invitation.

Vi glæder os til at se Jer!

Fastelavnsudvalget

Invitation


Opklassificering af private fællesveje i Favrskov Kommune

Vi har i bestyrelsen fået flere henvendelser fra medlemmer af grundejerforeningen angående Favrskov Kommunes beslutning om at opklassificere de private fællesveje og de mulige konsekvenserne heraf, herunder i forhold til indeståendet på vores vejfond.

I den forbindelse har vi kontaktet Favrskov Kommune og fået oplyst, at byrådet på et møde den 30. oktober 2018 har truffet beslutning om en proces for en gennemgang af de private fællesveje i kommunen og de overordnede kriterier for en vurdering af, om de enkelte private fællesveje skal opklassificeres. Referatet fra byrådsmødet kan i se ved at klikke på dette link: LINK.

Etape 1 vil efter den vedtagne tidsplan blive gennemført i løbet af 2019 og med ikrafttrædelse i april 2020. Af materialet fremgår det, at Birkhøjen er en del af etape 2. Derfor vil der formentlig tidligst blive taget konkret stilling til en eventuel opklassificering af Birkhøjen i 2020/2021. Bestyrelsen vil følge op på sagen og give en orientering om status på næstkommende generalforsamling.

I er naturligvis velkommen til at rette henvendelse med eventuelle spørgsmål eller bemærkninger til bestyrelsen på bestyrelsen@birkhøjen.dk

Referat fra generalforsamling 2018, regnskab og budget

Referat fra generalforsamling 2018, regnskab for 2017 og budget for 2018 samt bestyrelsens beretning for det forgangne år ligger nu på hjemmesiden under arkiv/generalforsamling

Link: http://www.birkhojen.dk/arkiv/generalforsamlinger/

Vh. bestyrelsen

Aftale om græsklipning for 2018

Bestyrelsen har for 2018 indgået aftale om græsklipning af vore fællesarealer med Buus Anlægsgartner A/S. Græsset vil i de røde områder blive klippet hver 14. dag, mens græsset i “slugten” mellem lige og ulige numre (det gule område) vil blive klippet to gange om året. De nævnte arealer fremgår af oversigts billedet nedenfor.

Spørgsmål til aftalen kan rettes til bestyrelsen på mail: bestyrelsen[at]birkhojen.dk , hvor [at] udskiftes med @

Mvh. bestyrelsen

birk gras 4

 

20 års jubilæumsfest for Grundejerforeningen Birkhøjen

Grundejerforeningen Birkhøjen har i år 20 års jubilæum. Det fejrer vi med fællesspisning og hyggeligt samvær Skt. Hans aften den 23. juni 2018.

Festudvalget vil formelt blive nedsat på generalforsamlingen, men vi hører allerede gerne nu fra alle, der er interesseret i et være med til planlægning eller i øvrigt har gode idéer til festen.

Samtidig skal vi også bede om en (ikke bindende) forhåndstilkendegivelse på, om I er interesseret i at deltage i festen. Der vil formentlig være en symbolsk egenbetaling for mad på 50 kr. pr. voksen (max 100 kr. pr. hustand).

Forhåndstilkendegivelse kan gives ved at benytte kontaktformularen på nedenstående link.

Forhåndstilkendegivelse

Med håbet om stor opbakning

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Hermed indkaldes til generalforsamling i Grundejerforeningen Birkhøjen.
Generalforsamlingen finder sted torsdag den 22. marts 2018 kl. 19:00 på Brogården, Søndergade 26, 8382 Hinnerup.
Regnskab og forslag til vedtægtsændring er d.d. udsendt pr. mail.
Tilmelding foretages på mail bestyrelsen@birkhojen.dk eller via hjemmesiden på dette link http://www.birkhojen.dk/bestyrelsen/tilmelding-til-generalforsamling-2018/
Med venlig hilsen
Grundejerforeningen Birkhøjen

Bekæmpelse af tjørnerust på vore vejtræer

Kære naboer på Birkhøjen,
Som I sikkert har lagt mærke til, er vore vejtræer angrebet af sygdom. Det drejer sig om Enebærrust/tjørnerust. Viggo Jensen fra nr. 20 har lagt et stort arbejde i at forsøge at reducere skaderne med jævnlig sprøjtning og pleje. Bestyrelsen sender en stor tak til Viggo for indsatsen.
Viggo har desuden skrevet vedhæftede beskrivelse af problemet og hvad vi som grundejere kan gøre, for at hjælpe træerne med at komme sig. Bestyrelsen vil opfordre Jer til at læse beskrivelsen og være opmærksomme på, at holde felterne omkring vejtræerne fri for ukrudt m.v. således, at træerne for de bedste betingelser. Se beskrivelsen som pdf-fil her: Enebærrust
Spørgsmål til fremsendte kan rettes til bestyrelsen på email: bestyrelsen@birkhojen.dk
På forhånd mange tak!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Grundejerforeningen Birkhøjen

Fastelavn på højene 11. februar

Grundejerforeningerne inviterer igen i år til den nu årlige begivenhed ”Fastelavn på Højene” som i år fejres på Flinthøjen i carporten ved nr. 61.

Se invitation i pdf-format her: Fastelavn på Højene

Både børn og voksne er velkomne søndag den 11. februar kl. 10.

Der vil være tøndeslagning, slikposer og juice til børnene og fastelavnsboller, kaffe, the og god stemning til alle. Kattekongerne og kattedronningerne kåres efter tøndeslagningen.

Det er gratis at deltage, men af hensyn til bestilling af fastelavnsboller mm. skal I tilmelde jer via e-mail til idasj[at]outlook.dk eller via SMS til 23 69 61 80 senest den 5. februar. I skal oplyse:

• Navn
• Adresse og grundejerforening
• Antal voksne
• Antal børn
• Alder på børn

Fastelavnshilsner fra Grundejerforeningen Flinthøjen

fastelavn