Fester

Der har eksisteret et festudvalg. Traditionelt har udvalget arrangeret følgende: Skt. Hans bål, fastelavnsfest og sommer vejfest.

Grundet vigende interesse, blev det på generalforsamlingen 2009 vedtaget at festudvalget nedlægges. Samtidig blev det besluttet, at det bliver muligt for evt. initiativtagere, at ansøge om tilskud til arrangementer. Der stilles ikke krav til hvilke arrangementer der ansøges til, bestyrelsen vil behandle alle forslag.

Bestyrelsen vil tilstræbe at arrangere Skt. Hans bål