Veje og stier

Vejfond:

Der er i foreningen oprettet en fond, som jf. vedtægterne skal sikre, at en passende del af grundejerforeningens midler afsættes til de fremtidige vedligeholdelsesarbejder på foreningens vejarealer. En del af kontingentet overføres således til vejfonden hvert år.

Veje:

Vejene er private fællesveje. Med baggrund i vejenes og specielt bundopbygningens beskaffenhed, indgik Grundejerforeningen Birkhøjen i november 2006 aftale med Hinnerup Kommune, om at kommunen frem til december 2018 forestår driften af vejene. Ved udgangen af perioden overdrager kommunen vejene med nyt slidlag tilbage til grundejerforeningen.

Nærmere information om aftalen med kommunen fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Grundejerne opfordres til at fjerne ukrudt i kantsten udfor de enkelte ejendomme.

Stier:

De fleste stier i området er offentlige og vedligeholdes af kommunen.

De mindre stier mellem vende pladserne og de offentlige stier, er private og vedligeholdes af grundejerforeningen.

Fortove:

Der er anlagt fortove langs en del af de private fælles veje.

Grundejerne opfordres til at fjerne ukrudt langs fortovet ud for de enkelte ejendomme.