Grønne områder

Grønne områder:

Birkhøjens grundejerforening er forpligtet til, at vedligeholde de fælles arealer, som tilhører foreningen. Det omfatter græs arealer, rundkørsler og vejtræer.

Græsarealer:

Vedligeholdelsen varetages af bestyrelsen. Arbejdet udføres af anlægsgartner efter nærmere aftale med bestyrelsen.

Græsslåning mellem grundskel og vej, ud for de enkelte ejendomme udføres traditionelt af den pågældende grundejer. Endvidere opfordres grundejerne til, at fjerne ukrudt i kantsten og fortov ud for de enkelte ejendomme.

Rundkørsler:

Bestyrelsen har vedtaget, at alle bøgeplanter i rundkørsler skal holdes i højde svarende til overkanten af de i rundkørslen placerede skilte. Baggrunden for denne beslutning er den øgede sikkerhed, som naturligt forekommer, når bilister ikke har fuldt udsyn og derved nedsætter farten.

Ved afholdelse af ”Grøn time” hvor der luges og klippes i rundkørsler, er det vigtigt at beslutningen om højden på bøgeplanterne overholdes.

Vejtræer

Alle vejtræer klippes en gang årligt. Bestyrelsen har indgået aftale om udførelse af arbejdet.

Den enkelte grundejer opfordres til at friholde vejtræer for græs omkring stammen.

Giver ovennævnte spørgsmål eller ønskes der nærmere information kan bestyrelsen kontaktes.