Kontingent

Kontingentet er på generalforsamlingen 28. marts 2019 fastsat til kr. 1300,-pr. ejendom og bliver opkrævet af grundejerforeningen en gang årligt i maj måned.

Beløbet indbetales på foreningens bankkonto.I ‘Meddelelse til beløbsmodtager’ anføres hus nummer.

Mail med betalings oplysninger vil blive udsendt til medelemmerne fra foreningens bestyrelse.