Vedtægter

Foreningens vedtægter er udfærdiget i overensstemmelse med krav i lokalplanen, er godkendt af kommunen og er siden blevet revideret fire gange.

I 2000 blev tidspunkt for afholdelse af generalforsamling ændret.

I 2008 blev metode og tidspunkt for opkrævning af kontingent ændret.

I 2011 overgik foreningens kommunikation til medlemmer til e-mail / hjemmeside.

I 2012 udgik krav om kautionsforsikring for bestyrelsen.

Alle ændringer er godkendt af kommunen som krævet jf. samme vedtægter.

Til orientering findes nedenfor ældre udgaver af vedtægterne: